Zgłoś się na konferencję „KulTube – Kultura wobec Youtube’a”!

Zgłoś się na konferencję „KulTube – Kultura wobec Youtube’a”!

Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury działające przy Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS ma przyjemność zaprosić Studentów oraz Doktorantów do wzięcia udziału w konferencji zatytułowanej: KulTube – Kultura wobec Youtube’a.

09 -10 grudnia 2015 r. Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin

Serwis YouTube jest jednym z symboli kultury 2.0, oddolnym narzędziem kreacji i systemem, który radykalnie odwrócił asymetryczne relacje między nadawcą i odbiorcą mediów. Portal ten jak, żadne inne medium nadał kształ współczesnej kulturze sieciowej. Dlatego też nasza konferencja jest przedsięwzięciem, które jako pierwszy projekt akademcki zajmuje się refleksją nad kulturowym fenomenem serwisu. Celem konferencji jest pokazanie YouTuba w kontekscie przemian współczesnych mediów cyfrowych, ale i szeroko rozumianej kultury.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji mają na celu przedstawienie potencjału, jaki niesie ze sobą ten serwis internetowy oraz prezentację sposobów wykorzystania go do propagowania treści kulturalnych. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji nad rolą YouTube’a we współczesnej kulturze oraz postawi pytanie o znaczenie tego medium. Chcielibyśmy, aby zaproszeni goście reprezentujący vlogosferę, zarówno tę lokalną, jak i tę o zasięgu ogólnopolskim, opowiedzieli o szczegółach swojej pracy, jej zaletach, wadach oraz miejscu serwisu YouTube pośród innych mediów

Omawiane zagadnienia będą dotyczyły:

YouTube i telewizja
YouTube w działaniach kulturowych
Youtuberzy twórcy opinii czy celebryci?
Youtuber zawód przyszłości?
YouTube i kultura narcyzmu
YouTube i kultura 2.0
YouTube i inne media
YouTube medium alternatywne?
YouTube przestrzeń remiksu
YouTube i kultura konwergencji
YouTube transmisja z życia

Planowany czas wystąpienia każdego referenta wynosi od 15 do 20 minut.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów do dnia 25 listopada 2015 r. na adres: sknck.umcs@gmail.com.
Informacja o kwalifikacji uczestników zostanie przesłana do dnia 30 listopada 2015 r.
Brak opłaty konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca/Koordynator Projektu: Anna Wuls
Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Zabłocka

Organizacja wspierająca inicjatywę: Fundacja „5Medium”
Patronat medialny: Onet, Dziennik Wschodni, Akademickie Radio Centrum.