Uczeń w sieci – szkolenie

Uczeń w sieci – szkolenie

Uczeń w sieci, czyli jak prowadzić zajęcia z edukacji medialnej gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Czym jest edukacja medialna? Jak przeprowadzić lekcję z zakresu edukacji medialnej? Jak stworzyć własny program nauczania edukacji medialnej? Odpowiedzi na te pytania otrzymają uczestnicy i uczestniczki bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Fundację „5Medium” i Fundację Nowoczesna Polska.
Warsztaty odbędą się 20 września, w godzinach 10:00 – 15:00 w Lublinie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i nauczycielek z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szczególności widziane są osoby, które nie mają doświadczenia w tematyce edukacji medialnej, a chciałyby wykorzystywać ją w ramach prowadzonych przez siebie zajęć.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
a) Edukacja medialna, czyli jaka – próba zdefiniowania pojęcia
b) Każdy ma do odegrania rolę – symulacja lekcji z zakresu edukacji medialnej
c) Zajęcia z edukacji medialnej instant – jak wykorzystywać i dostosowywać gotowe scenariusze
d) Architektura wiedzy – jak skonstruować własny program zajęć z edukacji medialnej

Trenerzy Fundacji „5Medium” będą pracować z uczestnikami metodą warsztatową. Organizatorzy zapewnią pakiet materiałów dydaktycznych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać zgłoszenie na adres: fundacja@5medium.org
Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:
– Imię i nazwisko
– Miejsce zatrudnienia i nauczany przedmiot
– Adres e-mail
– Telefon kontaktowy
– Dotychczasowy udział w szkoleniach z zakresu TIK – proszę wymienić w punktach
– Dotychczasowy udział w szkoleniach, warsztatach lub konferencjach z zakresu edukacji medialnej – proszę wymienić w punktach
– Dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji medialnej – proszę wymienić w punktach uwzględniając odbiorców i tematykę
– Motywacja do udziału w warsztatach
– Sposoby wykorzystania wiedzy i umiejętności w trakcie warsztatów
– Możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji medialnej i dzielenia się wiedzą zdobytą w trakcie warsztatów

Ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy są zobowiązani do zrealizowania mini projektu zainspirowanego przebytym szkoleniem. Może to być lekcja edukacji medialnej, gazetka szkolna, pogadanka itp. Do 15 listopada powinni przesłać krótką relację z przeprowadzenia zadania. Otrzymają oni pakiet dodatkowych materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie dla siebie i szkoły.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Jarmuł
Fundacja „5medium”
fundacja@5medium.org
514 181 921