Twórczość w edukacji

Kto?

Anna Wuls – animatorka czasu wolnego, instruktorka ZHP, prowadziła liczne warsztaty artystyczne ze scrapbookingu i DIY dla harcerek w wieku 10–18 lat. Studiuje technologie cyfrowe w animacji kultury. Absolwentka III edycji programu Akademia Cyfrowych Kompetencji. Koordynatorka w projekcie Bezpieczna e-Szkoła, realizowała projekt Akademia Kreatywnej Twórczości.

Dla kogo?

Adresatem projektu była młodzież ze szkół gimnazjalnych. Powodem wybrania tej grupy była chęć pokazania gimnazjalistom, jak można zrobić nieszablonowe prezentacje oraz jak zaciekawić nimi odbiorców. Młodzież pomimo łatwego dostępu do internetu nie wie o dostępnych tam darmowych narzędziach, które mogłyby ułatwić im pracę.

Co?

Projekt Twórczość w edukacji składał się z cyklu sześciu warsztatów mających na celu zwiększenie kreatywnego korzystania z mediów cyfrowych, pobudzenie do twórczej pracy i przedstawiania treści w ciekawy sposób, propagowanie darmowych narzędzi online oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa, tzn. przybliżenie zasad netykiety i bezpiecznego korzystania z sieci. Zajęcia przeznaczone były dla osób, które miały przynajmniej podstawową umiejętność obsługi komputera.

Każde warsztaty składały się z dwóch części: w pierwszej uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną, w drugiej praktyczną, – przez konkretne ćwiczenia. W sieci (na YouTubie) zostały umieszczone lekcje pokazowe opisujące narzędzia online do prezentowania treści edukacyjnych. Uczniowie w ramach zaliczenia mieli, wykorzystując poznane narzędzia, wykonać projekt – prezentację na dowolny temat zawierającą remiks zrobiony w Powtoonie, infografikę wykonaną w Piktocharcie oraz interaktywne mapy (story maps) lub osie czasu (timelines) zrobione z użyciem StoryMapJS lub TimelineJS.

Jakie kompetencje?

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętność bezpiecznego i kreatywnego korzystania z mediów cyfrowych, w tym bezpiecznej komunikacji w sieci, poznali prawa obowiązujące w w sieci oraz język mediów.

Jakie narzędzia?

  1. Powtoon – tworzenie remiksów,
  2. Piktochart – tworzenie infografik,
  3. TimelineJS – tworzenie interaktywnych map,
  4. StoryMapJS – tworzenie osi czasu,
  5. Emaze, Sway – tworzenie prezentacji.

Refleksje

Planowo zajęcia miały odbyć się w godzinach popołudniowych w wynajętej sali, jednak za zgodą dyrekcji szkoły mogliśmy je przeprowadzić w godzinach lekcyjnych. Miało to swoje plusy i minusy. Minusem było to, że choć na zajęciach teoria miała się przeplatać z praktyką, to w czasie realizacji projektu wynikły problemy z salami i musieliśmy podzielić warsztat na część teoretyczną jednego dnia oraz część praktyczną dnia następnego, co skutkowało u uczniów znudzeniem.

Zmieniłabym również formę zaliczenia.Uczniowie mieli problem z wyborem tematu i z wykonaniem projektu grupowego. Może lepiej byłoby, gdyby robili projekt końcowy podczas zajęć (wtedy należałoby zwiększyć liczbę godzin warsztatowych), albo gdyby mieli podane konkretne tematy prac (wybór tematu zabrał im najwięcej czasu).

Inicjatywę zrealizowano w ramach projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji, edycja III”.

Materiały:

Lekcje (prezentacje) multimedialne:

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

 

 

 

 

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

herblublina