Ruszył nabór do III edycji „Akademii Cyfrowych Kompetencji”!

Ruszył nabór do III edycji „Akademii Cyfrowych Kompetencji”!

„Akademia Cyfrowych Kompetencji” to program szkoleń, których głównym celem jest przygotowanie ich uczestników do świadomego korzystania z nowych mediów oraz do generowania kreatywnych działań przy ich wykorzystaniu. Zdobyta przez nich wiedza zostanie zweryfikowana podczas pracy nad koncepcją własnego działania z zakresu edukacji medialnej. Dodatkowo spośród wszystkich wygenerowanych pomysłów najlepszy otrzyma wsparcie finansowe i zostanie zrealizowany przy wsparciu naszej fundacji.

Do udziału w III edycji projektu zapraszamy:

  • studentów;
  • osoby aktywne zawodowo;
  • osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca, pod adresem mailowym: monika.czapka@5medium.org.
Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Więcej informacji: zobacz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt:
Monika Czapka
monika.czapka@5medium.org