Przybornik

Przybornik

Zapraszamy do zapoznania się a przede wszystkim do pobierania i korzystania z „Przybornika” – publikacji, którą stworzyliśmy w partnerskie z Fundacją Orange

Przybornik to 8 scenariuszy o tym jak przygotować i przeprowadzić projekt edukacyjny w tematyce zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem nowych technologii.

Teksty: Monika Czapka, Agnieszka Jarmuł, Małgorzata Kruszyńska, Katarzyna Lipska
Korekta: Urszula Dobrzańska
Grafika: Żaneta Strawiak-Pulkowska
Zdjęcia: Paweł Jusyn, Kinga Liwak

POBIERZ PRZYBORNIK