Projekt Publicznego Gimnazjum Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza

Część naszej klasy uczęszcza na zajęcia teatralne. Lubimy występować przed publicznością i wcielać się w różne role. Kilka osób wykazało chęć stworzenia filmiku . Inspiracją były nowe technologie i popularność filmików na YouTube.

Mieliśmy jednak świadomość tego, że nie będziemy w stanie samodzielnie zmontować profesjonalnego filmiku. Po wspólnej burzy mózgów zdecydowaliśmy, że chcemy przedstawić problem bezpieczeństwa w sieci w formie spektaklu. Ostatecznie wszyscy byli usatysfakcjonowani. Podczas omawiania szczegółów przedstawienia na sali obecna była s. Katarzyna Śledź, która zachęciła nas do wykorzystania pantomimy.

 

Spektakl pt. „ Bezpieczne e-fakty”, składał się z 4 mini scenek tematycznych. Każda ze scenek dotykała problemu bezpieczeństwa w sieci. Na początku przedstawiliśmy zjawisko cyberprzemocy. Kolejna scena dotyczyła tego, do czego może prowadzić nadmierne udostępnianie swojej prywatności na portalach społecznościowych. Skupiliśmy się także na ukazaniu braku komunikacji we współczesnej rodzinie. Na sam koniec w formie pantomimy zaprezentowaliśmy zjawisko e-masek w kontaktach ludzi przez portale społecznościowe. Po przedstawieniu widownia otrzymała słodki upominek w postaci cukierków z przyczepioną etykietką „Zjedz mnie jeśli… zachowasz bezpieczeństwo w sieci”.

Odbiorcy projektu: Klasa II, III gimnazjum oraz VI klasa szkoły podstawowej i ich wychowawcy. 

Chcieliśmy uświadomić naszym kolegom i koleżankom, a także gronu pedagogicznemu, jak wielki wpływ na nasze otoczenie ma niewłaściwe korzystanie z nowych mediów, Internetu. Poruszona przez nas tematyka jest na tyle aktualna, że chcemy zaprezentować nasz spektakl przed rodzicami uczniów szkoły.