Odświeżamy archiwum – „Miasto z(po)mysłami”

 • Miasto z(po)mysłami

  Miasto z(po)mysłami
  Wyjście w teren, fot. Rafał Bil

 • Miasto z(po)mysłami

  Miasto z(po)mysłami
  Warsztaty plastyczne, fot. Katarzyna

 • Miasto z(po)mysłami

  Miasto z(po)mysłami
  Warsztaty filmowe, fot. Katarzyna

 • Miasto z(po)mysłami

  Miasto z(po)mysłami
  Warsztaty dźwiękowe, fot. Katarzyna

W związku z trudną sytuacją w kraju i na świecie, spowodowaną epidemią koronawirusa my także zostaliśmy w domu. Znalazł się więc w końcu czas na odświeżenie naszego archiwum. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym pierwszym projektem o nazwie „Miasto z(po)mysłami”.

Opis projektu:

“Miasto z (po)mysłami” to przedsięwzięcie w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej zrealizowane w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach programu „Młodzież w działaniu” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabo widzącej a także do grupy wolontariuszy (głównie studentów kierunków pedagogicznych).

Podczas trwających, od 11 kwietnia do 8 maja, spotkań grupa dzieci i młodzieży przy pomocy wolontariuszy i wsparciu merytorycznym osób prowadzących warsztaty, poznała oraz udokumentowała życie jednej z ulic Lublina w dzielnicy Śródmieście – ulicę Kowalską. Projekt był próbą pokazania digitalizacji jako działania obywatelskiego, służącego archiwizowaniu teraźniejszości, pozwalającego na pełniejsze poznanie miejsca, w którym na co dzień żyjemy.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą została wykorzystana metoda medialabu – forma działania umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o umiejętnościach z różnych dziedzin. W ramach projektu dzieci i młodzież szkolna oraz studenci wzięli udział w kilku rodzajach warsztatów: integracja grupy, historia mówiona i dźwięk, słowo, fotografia, video i obraz dostosowanych do potrzeb i możliwości osób słabo widzących i niewidomych. Efektem wspólnej pracy uczestników i uczestniczek projektu było powstanie multimedialnej mapy – „pocztówki miejsca” oraz publikacja podsumowująca projekt.

Uczestnicy projektu wykorzystując zdobytą na warsztatach wiedzę i umiejętności, angażując swoje zmysły: wzrok (fotografie, filmy), słuch (nagrania dźwiękowe), smak, węch i dotyk (opisy) oraz nowe media, podczas spaceru ulicą Kowalską (8 maja) zebrali materiały niezbędne do stworzenia multimedialnej „pocztówki miejsca” na mapie Lublina.

Materiały powiązane z projektem:

Publikacja dotycząca projektu: zobacz

Podsumowanie warsztatów: zobacz