Narzędzia internetowe w szkole

Narzędzia internetowe w szkole

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do  do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Narzędzia internetowe w szkole.

Szkolenie odbędzie się w Rzeszowie i w Lublinie, podczas zgłaszania się uprzejmie prosimy o wybranie JEDNEGO miejsca, w którym chcieliby Państwo odbyć warsztat.

Rzeszów, 16 maja, godz. 10:00 – 15:00 
Lublin, 23 maja, godz. 10:00 – 14:00 

Organizator zapewnia przerwę kawową oraz komplet materiałów. Możliwy jest również zwrot kosztów podróży na miejsce szkolenia do 50 zł. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  W przypadku szkolenia w Rzeszowie konieczne jest posiadanie własnego laptopa (możliwa jest praca w parach przy jednym komputerze). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (formularz online): http://tnij.org/narzedziawszkole

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycielek zainteresowanych poznaniem narzędzi internetowych usprawniających komunikację nauczyciel – uczeń; wspólną pracę online a także narzędzi do zarządzania projektem.

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

  • Uczestnicy i uczestniczki zastanowią się na rolą (nowych) mediów w komunikacji

  • Dowiedzą się, jak i jakie narzędzia internetowe mogą wykorzystywać w pracy z uczniami i uczennicami
  • Uporządkują i pogłębią wiedzę na temat wybranych narzędzi internetowych (ćwiczenia praktyczne)
  • Zastanowią się i zainspirują do wdrożenia do swojej pracy narzędzi internetowych sprzyjających partycypacji w szkole

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, uczestnicy i uczestniczki pracować będą na konkretnych narzędziach internetowych, a także zastanowią się nad ich wykorzystaniem dla potrzeb swoich uczniów i szkoły.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy i uczestniczki otrzymują zaświadczenie.

Organizator: Fundacja „5Medium” – lubelska organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją medialną i informacyjną, skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym. Głównym celem Fundacji jest kształcenie kompetencji użytkownika mediów, dostarczanie umiejętności do odbioru mediów, uczenie świadomego i krytycznego korzystania z mediów. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się również edukacja kulturalna a w szczególności zagadnienia związane z przenikaniem się kultury i (nowych) technologii.

Partner (szkolenia w Rzeszowie): Estrada Rzeszowska – samorządowa instytucja kultury działająca w Rzeszowie od lat 50-tych XX wieku, zajmuje się kompleksową organizacją imprez, koncertów i festiwali miejskich oraz prowadzeniem własnej działalności artystycznej. W 2013 roku Estrada powołała dział animacji i rozwoju kultury pn. Rzeszowski Inkubator Kultury, którego działalność skupia się na włączaniu młodzieży i organizacji pozarządowych w rozwój kultury lokalnej.

Szkolenie realizowane jest w ramach programu „Bezpieczna, e-szkoła, edycja V”, który realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin.