Młodzi Lubią Kulturę: ruszył konkurs grantowy!

Młodzi Lubią Kulturę: ruszył konkurs grantowy!

Ruszył konkurs grantowy na realizację zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej!

Konkurs organizowany jest jako działanie projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” realizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.

Strategicznym celem programu jest pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Głównym środkiem realizacji tego celu jest stworzenie i rozwój współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji – stworzenie szerokiej sieci instytucji, organizacji, szkół, grup nieformalnych, animatorów i edukatorów zajmujących się edukacją kulturalną w regionie.

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy warsztatów realizowanych w ramach projektu „Młodzi LUBią Kulturę”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego wniosku wyłącznie drogą elektroniczną – w formacie pdf jako skan podpisanego wniosku oraz edytowalnych plików doc lub docx (część opisowa) i xls lub xlsx (część budżetowa) na adres: konkurs.bmk@spotkaniakultur.com do dnia 31.07.2016 do godz. 24.00.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Informacje o Konkursie i projekcie są na bieżąco publikowane na stronie internetowej projektu www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl