Kulturalny konkurs

Kulturalny konkurs – to cykl konkursów z nagrodami.

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „5Medium” – redaktor portalu www.kultura.lublin.eu oraz strony na Facebooku Lublin – Miasto Kultury. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Lublin i ich rodzin, a także rady i członków Zarządu Fundacji „5Medium” i ich rodzin.

3. Konkurs organizowany jest na portalu Facebook na stronie Lublin – Miasto Kultury.

4. Odpowiedzi należy umieszczać pod postem z pytaniem konkursowym na Facebooku. Jury konkursy składa się z członków i członkiń Fundacji „5Medium”. 

5. O wygranej osoba zostanie poinformowana pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, po wcześniejszym umówieniu się.

8. W przypadku nagród rzeczowych nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty powiadomienia o wygranej. Po tym terminie nagroda przechodzi na poczet kolejnych konkursów.

9. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

11. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.). Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).