Grupa fotograficzna, Aktywni on/offline, edycja III