Bezpieczna e-szkoła – nabór szkół

Bezpieczna e-szkoła – nabór szkół

Fundacja „5Medium” zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Lublina do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczna e-szkoła”.
„Bezpieczna e-szkoła” to trzecia już edycja projektu, którego celem jest aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet. „Bezpieczna e-szkoła” jest również programem wsparcia rodziców, wychowawców i nauczycieli w tak trudnym procesie, jakim jest wychowanie i kształcenie pokolenia dzieci i młodzieży, które urodziły się w czasach wszechobecnych technologii komunikacyjno-informatycznych.
Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i animatorów ze szkół, domów kultury, świetlic środowiskowych, czy filii bibliotek. W okresie od sierpnia do października 2014 r. do projektu zostanie zakwalifikowanych 15 placówek z Lublin. W każdej placówce zostanie przeszkolonych 25-30. uczniów, których zadaniem będzie realizacja własnego działania pod okiem nauczyciela oraz wolontariusza z ramienia Fundacji.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym.

Młodzież weźmie udział w 6. godzinnym warsztacie tematycznym oraz 3. godzinnym warsztacie z zarządzania projektem. Termin szkolenia będzie ustalany indywidualnie.

Tematyka warsztatów (jeden warsztat do wyboru):
a) bezpieczeństwo w internecie

Warsztat omawiał będzie szkodliwe treści, na jakie może natknąć się młodzież serfująca po Internecie; główny nacisk położony będzie na serwisy społecznościowe oraz tworzenie własnego wizerunku w sieci. Przedstawione zostaną formy cyberbullyingu; narzędzia typu elektronicznego wykorzystywane do prześladowań; ukazane zostaną również konsekwencje napastowania w sieci.

b) krytyczny odbiór mediów elektronicznych
Celem warsztatów będzie kształtowanie krytycznej i selektywnej postawy wobec mediów elektronicznych, uczniowie zostaną wyposażenie w wiedzę “jak czytać” i rozumieć treści umieszczane przez użytkowników w mediach. Młodzież pod opieką trenera wymieni się poglądami na temat treści zamieszczanych w internecie i sposobach weryfikacji zawartych w nich informacji.

c) remiks literacki
Warsztat składać się będzie z dwóch jednostek: pierwszej – dotyczącej zasobów domeny publicznej oraz rozwiązań prawnych, wolnych licencji, jak i cybernetycznych możliwości generowania utworów. Drugiej – praktycznej, poświęconej rozwijaniu umiejętności tworzenia własnych utworów w oparciu o strukturę remiksu literackiego i publiczne zasoby tekstowe. Celem tego przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie domeny publicznej, uwrażliwienie na nowe zjawiska poetyckie jak i kształtowanie dobrych praktyk literackich.
Warsztat przeznaczony jest głównie dla klas humanistycznych i dziennikarskich.

Każda z grup weźmie udział w warsztacie: zarządzanie projektem. Na szkoleniu zostaną przedstawione kolejne etapy realizacji projektu oraz zostanie wyłoniony lider grupy. Grupa, pod opieką koordynatora-wolontariusza w ciągu miesiąca opracuje i zrealizuje własny mikro-projekt (konkurs, spotkanie, happening itp.).

Na realizację zadania grupa otrzyma grant w wysokości do 150 zł.
Podsumowaniem projektu będzie wydana publikacja, w której znajdą się najlepsze działania oraz gala finałowa w ACK UMCS „Chatka Żaka” z zaproszonymi gośćmi m.in. grupą No Potatoes a przede wszystkim prezentacjami wszystkich zakwalifikowanych szkół.

Warsztaty mają na celu przekazanie młodzieży wiedzy na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu, praktycznych umiejętności posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania grupą i projektem.

Zarówno nauczyciel jak i uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje oraz udział w projekcie
Warsztaty edukacyjne odbywać się będą we wrześniu – listopadzie w placówkach, które zgłoszą swój udział w projekcie. Mikro-projekty uczestników projektu odbywać się będą w przestrzeni dzielnicy lub na terenie placówki, a także w przestrzeni internetu.
Zajęcia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne dla jej uczestników.
Projekt „Bezpieczna e-szkoła” zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Więcej informacji:
Agnieszka Jarmuł lub Kinga Wróblewska
tel. 514 181 921 lub 794 784 181
fundacja@5medium.org

OFERTA DLA SZKOŁY DO POBRANIA 

fot. Bezpieczna e-szkoła, gala edycja II fot. Marcin Butryn