Bezpieczna e-szkoła: nabór szkół

Bezpieczna e-szkoła: nabór szkół

Fundacja „5Medium” zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa i Trójmiasta do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczna e-szkoła”.

„Bezpieczna e-szkoła” to piąta już edycja projektu, którego celem jest aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet.

„Bezpieczna e-szkoła” jest również programem wsparcia rodziców, wychowawców i nauczycieli w tak trudnym procesie, jakim jest wychowanie i kształcenie pokolenia dzieci i młodzieży, które urodziły się w czasach wszechobecnych technologii komunikacyjno-informatycznych.

 

Warsztaty mają na celu przekazanie młodzieży wiedzy na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu, praktycznych umiejętności posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania grupą i projektem.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i animatorów ze szkół, domów kultury, świetlic środowiskowych, czy filii bibliotek. W okresie od sierpnia do września 2015 r. do projektu zostanie zakwalifikowanych 25 placówek z Lublina, Warszawy, Krakowa, Trójmiasta oraz Rzeszowa.

W każdej placówce zostanie przeszkolonych 25-30. uczniów, których zadaniem będzie realizacja własnego działania pod okiem nauczyciela oraz wolontariusza z ramienia Fundacji. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym.

Młodzież weźmie udział w 5. godzinnym warsztacie tematycznym oraz 3. godzinnym warsztacie z zarządzania projektem. Termin szkolenia będzie ustalany indywidualnie. Na realizację zadania grupa otrzyma grant w wysokości do 150 zł. 

Zarówno nauczyciel jak i uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje oraz udział w projekcie Warsztaty edukacyjne odbywać się będą we wrześniu – listopadzie w placówkach, które zgłoszą swój udział w projekcie. Mikro-projekty uczestników projektu odbywać się będą w przestrzeni dzielnicy lub na terenie placówki, a także w przestrzeni internetu. Zajęcia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne dla jej uczestników.

Projekt „Bezpieczna e-szkoła” zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia: 
Agnieszka Jarmuł
tel. 514 181 921
agnieszka.jarmul@5medium.org

OFERTA DLA SZKOŁY DO POBRANIA

fot. Bezpieczna e-szkoła,  fot. Marcin Butryn