Badanie Młodzi LUBią Kulturę

Badanie Młodzi LUBią Kulturę

Młodzi LUBią Kulturę jest trzyletnim, bezpłatnym program edukacyjny, który ma na celu stworzenie szerokiej sieci instytucji, organizacji, szkół, grup nieformalnych, animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek  zajmujących się edukacją kulturalną w regionie lubelskim.  W ramach programu Centrum Spotkania Kultur oraz 25 regionalnych partnerów z Województwa Lubelskiego realizuje także  badanie na temat stanu edukacji kulturalnej w województwie lubelskim.

Wyniki badania zostaną udostępnione w postaci raportu badawczego, który w przyszłości może posłużyć do wyznaczania kierunków działalności organizacji i instytucji, poszukiwania partnerów do realizacji różnorodnych działań czy działalności rzeczniczej np. pisania wniosków grantowych.
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym województwie. Wyniki badania ankietowego posłużą także do udoskonalenia projektu Młodzi LUBią Kulturę i dostosowania go do potrzeb animatorów, animatorek, edukatorów i edukatorek.

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą edukacją kulturalną (edukacja artystyczna, czytelnicza, historyczna, muzealna,
jak również działania o charakterze popularyzacyjnym, budowania lokalnych
wspólnot czy prowadzonych na rzecz podtrzymywania tradycji) zarówno animatorów i animatorki, jak i nauczycieli i nauczycielki.

Ankieta uruchomi się po kliknięciu w poniższy link: http://mlodzi-lubia-kulture.badanie.net/

Na Państwa odpowiedzi czekamy do końca czerwca 2016 r. W razie pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem: badania.bmk@spotkaniakultur.com